VI TROR På

Om det kan du läsa i våra böcker!

Böcker

Mikael och Bengt hos oss kan titulera sig författare. De har nämligen varit medförfattare till två böcker.

Mikael har skrivit boken - Den medskapande människan. En bok om hur erfarenheter kan användas som inspiration till utveckling och framåtblickande. Boken resonerar också om vikten av kreativa och medskapande dialoger mellan människor.

Bengt har skrivit boken TPM - Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo. Boken är en "bibel" i branschen och har sålts i stora upplagor. Gula boken är ett annat välbekant namn på boken.

I boken beskrivs hur TPM som arbetssätt skapar störningsfria processer till en lägre kostnad tack vare medarbetarnas engagemang.

För att beställa boken "Den medskapande människan" kontaktar du Mikael Lund.

Boken "TPM" från förlaget IVF har ISBN 91-972795-8-7 och går att beställa via valfritt bokförlag.

Det lilla blå häftet "Medarbetarskap" är baserad på boken Den medskapande människan och är skriven av Bengt Klevsjö från Luleå Tekniska Universitet. Detta häfte kan du beställa genom att kontakta universitetet på telefonnummer 0920-49 17 33.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com