VERKSAMHETSSTYRNING

Utan verksamhetsledningens engagemang och medverkan är det svårt att lyckas med utvecklings- och förändringsarbete. För oss är det därför självklart att alltid starta med att ta reda på vad ledningen vill och åt vilket håll de vill styra verksamheten. Efter att verksamhetsledningen har sett, förstått och accepterat vad som behöver göras, gör vi upp en plan där vi kommer överens om hur förändringarna ska ske och i vilken ordning. Vi blir också överens om de viktigaste budskapen. Sedan gäller det att jobba systematiskt och uthålligt mot det utstakade målet.

Innan vi går vidare till nästa led i verksamheten har vi, tillsammans med verksamhetsledningen, gått igenom värdegrunden för verksamheten, vilka eventuella arbetssätt, spelregler och förväntningar som vi har att förhålla oss till. Vi har även gått igenom vilken roll och uppgift var och en har samt hur var och en kan bidra till den önskade framtida utvecklingen. På samma sätt gör vi sedan med nästa led. Och nästa. Och nästa… 

När vi är klara vet varje anställd vad som ska göras och vad som förväntas av henne eller honom oavsett position eller sammanhang. Då har vi jobbat oss igenom ledningen, alla chefer och ledare, alla lag samt alla enskilda medarbetare. Cirkeln är sluten, målet på väg att uppnås och resultaten kommer inte att låta vänta på sig. Verksamheter och människor som utvecklas känner större välbefinnande och presterar helt enkelt bättre.

Och sen då…

Efter ett sådant här genomgripande arbete är det företagets egna coacher som tar över och driver processen vidare. Men vi håller kontakten, hur bestäms från fall till fall. Det vanligaste är att vi ses någon eller några gånger per år och stämmer av läget. Och ni finns med i vårt nätverk....! 

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com