MEDARBETARSKAPETS GRUNDER

Att skapa förutsättningar genom att välja ständig förbättring och utveckling

Valet är det som gör oss till något mer än ett offer för omständigheter. Vi kan alla utveckla och utvecklas – om vi vill! Vi kan inte göra samma saker och vi kan inte heller göra allt med samma kvalitet, men vi kan alla utvecklas utifrån det utgångsläge vi har idag. Om vi vill kan vi skapa nya förutsättningar - valet är vårt!

När jag väljer att skapa förutsättningar har jag valt att påverka, mig själv och andra.

Jag behöver innan dess gå igenom vad jag tror på och vad jag vill uppnå. Om jag inte gör det finns alltid risken att jag blir offer för andras vilja och deras val. Det är givetvis bra att låta sig påverkas av positiva initiativ, precis som det är bra att påverka andra i en positiv riktning, men inte utanför det som är det jag tror på och det som ger mig en egen solid värdegrund att utgå ifrån. Först när jag säkrat min egen värdegrund har jag möjligheten att leda mig själv i den riktning som för mig är positiv. Jag har valt vad ska leda mig och jag kan ständigt, tillsammans med andra människor, skapa, ompröva, utveckla och förändra utifrån det som är min tro. Min vilja och mitt mod blir på det sättet själva utgångspunkten för min egen utveckling och förändring. 

Det här är också utgångspunkten för oss inom Puzzle när vi jobbar med medarbetare och medarbetarskap. Vår tes att "allt och alla kan utvecklas" handlar i stor utsträckning om att välja väg. Enkelt kan det uttryckas som i modellen nedan.

Vi är och har, sedan Puzzle bildades 2001, varit involverade i många större och mindre utvecklingsprocesser kring medarbetarskap, ledarskap och lagarbete. Vi utgår alltid från det aktiva valet och fokuserar då på det egna ansvaret för att åstadkomma positiva förbättringar och utveckling åt rätt håll. 

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com