LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION

Som vi ser det finns det 4 saker som alla ledare har gemensamt - och det är att:

  1. Leda - mig själv och andra
  2. Utveckla - verksamheten och medarbetarna
  3. Företräda - företaget/organisationen och människorna
  4. Samordna - verksamhet och system

Utöver dessa utgångspunkter behöver även varje ledare och det samlade ledarskapet säkerställa en god kommunikation i hela verksamheten. 

Därför vill vi fokusera på kommunikativt ledarskap

Vi har alla ett grundläggande behov av att kommunicera med andra. En bra kommunikation är fundamentet för förståelse mellan människor. En levande verksamhet behöver därför ständigt hålla kommunikationen igång, för att alla medarbetare skall kunna delta och påverka i verksamheten.

Puzzle as Brand - Kommunikation

 

"Överensstämmelsen i det vi säger, kopplat till våra handlingar och vårt uppträdande, är det som ger oss trovärdighet i ledarskapet"

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com