LEAN

LEAN har idag blivit lite av ett modeord. Det är många som säger sig arbeta LEAN eller att de vill arbeta LEAN, utan att egentligen förstå vare sig innebörd och eller konsekvens. 

Låt oss därför slå fast: I första hand är LEAN en filosofi om hur man hanterar resurser.

Syftet med att systematiskt och långsiktigt arbeta LEAN är att hela tiden kunna identifiera och eliminera alla aktiviteter som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa 'Mer värde för mindre arbete'.

Exempel på vad som kan karaktärisera LEAN är:

• Kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan.
• Dragande produktionssystem för att undvika överproduktion.
• Utjämnad arbetsbelastning.
• Kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
• Standardiserat arbete
• Ständiga förbättringar där medarbetarna involveras och kan påverka.
• Visuell styrning och kommunikation
• Förmåga att se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
• Mod att fatta beslut i samförstånd och att genomföra dessa beslut snabbt.
• En lärande organisation som ständigt reflekterar och förbättrar.

När vi inom Puzzle arbetar med LEAN hos våra kunder och partners

Fokuset för oss i LEAN arbetet är alltid att, systematiskt reducera slöserier och förluster hos våra kunder. Det kan vi faktiskt belägga att vi lyckats med!

Alla våra medarbetare, som arbetar inom området, har dessutom en egen praktisk erfarenhet av att arbeta med LEAN i en producerande verksamhet.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com