HARMONI OCH BALANS

Många av oss tillbringar mycket tid på jobbet.

Arbetet kan vara en källa till stressrelaterade problem hos en del, men problemen kan avhjälpas.

Det naturliga är att åtgärda det anses skapar stress, till exempel försöka minska belastningen på enskilda eller grupper i en verksamhet.

Det kan också underlätta om man tydliggör och säkerställer accept för rimlighet i mål, såväl för den enskilde som för grupper i en verksamhet. Bara det enkla faktum att roller och förväntningarna på grupper och enskilda är tydliga brukar göra att stresströskeln sänks.

Inflytande och kontroll

Det är viktigt att finna och skapa inre harmoni.  Positiva känslor och tankar påverkar vårt sinnestillstånd har även stark påverkan på vårt immunsystemet.

Vårt sätt att leva, känna och tänka har en stark koppling på vår hälsa. 

Starka negativa tankar kan nästan jämföras med en drog, som även påverkar vår hälsa negativt.

Vi har tagit fasta på detta och anlitat medicinsk expertis på stress och stressrelaterade sjukdomar, som tillsammans med våra verksamhetskonsulter, jobbar med enskilda och grupper.

Vår erfarenhet säger att vi, i vissa lägen, först behöver skapa harmoni och balans hos enskilda och grupper innan vi kan påbörja aktiviteter för utveckling. Om vi lyckas skapa harmoni och balans i starten av ett förbättringsarbete ökar sannolikheten för snabb och hållbar utveckling avsevärt.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com