EFFEKTIV ADMINISTRATION

I alla verksamhet finns det personer som arbetar helt eller delvis med administrativt arbete. I det administrativa arbetet och i den administrativa processen finns det, som i all annan verksamhet - slöserier.  

Exempel på det vi avser när vi säger administrativa slöserier är, t ex:
  • Väntan på..
  • Leta efter material 
  • Överarbete
  • Omarbete 
  • Överproduktion 
  • Onödiga lager 
  • Kassationer  
  • Ouppfyllda kundkrav
  • osv.

Denna typ av slöserier kostar mycket tid, kraft och pengar - men uppmärksammas allt för sällan som ett stort och naturligt förbättringsområde.

När vi går in i en verksamhet med vårt arbetssätt Effektiv administration angriper på ett systematiskt sätt grundorsakerna till att slöserier uppstår. Det skapar samtidigt en bättre arbetsplats med ordning och reda där alla medarbetare kan trivas och öka sin arbetseffektivitet. Införandet genomförs stegvis i sju steg som börjar med ordning och reda och slutar med kundstyrt arbete.

 

ny adm

 

Vi ska inte säga att vi är helt ensamma på marknaden om arbetssättet kring hur man kan arbeta med Effektiv administration, men sannolikt är vi det konsultföretag som har mest praktisk dokumenterad erfarenhet av arbetssättet.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com