CHEFSTöD/COACHNING

För oss innebär chefstöd och coachning:

  • ett aktivt sätt att på individnivå utveckla det personliga ledarskapet och relationen till andra, sin verksamhet och sig själv.

Vårt fokus när det chefsstöd och coachning

Vi är alla hela människor, där allt vi gör hänger ihop. Det gäller att hitta den bästa balansen mellan arbete, fritid, familj och hälsa. Att skapa gemensamma mål och och en stabil värdegrund inför framtiden och jobba för detta utifrån personlig utveckling, eget och andras välbefinnande samt att ha möjligheten att visa resultat och prestera på en nivå som ger personlig tillfredsställelse.

När vi jobbar coachande sätter vi alltid upp mål tillsammans med med den vi coachar. Det viktigaste för oss är att målen inbegriper alla aspekterna i ledarskapet.

 

Utifrån det individuella nuläget läggs coachningen upp individuellt, men det normala är att en planen inkluderar mellan 6 - 8 sammankomster under 1 år. Under mellanperioderna tilldelas normalt  hemuppgifter som ska utföras i den egna verksamheten. Beroende på coachningens/chefstödets karaktär kommer även olika typer av aktiviteter och litteratur att rekommenderas.

Startsidan Vi på Puzzle Vi tror på Våra kunder & partners Aktuellt & tänkvärt Kontakta oss English info@puzzleasbrand.com